HISTORIE

        Firma SV Slavičín, s.r.o.  vznikla zápisem do obchodního rejstříku v prosinci 1992 na základě impulsu jednoho ze zakladatelů a prvních jednatelů společnosti Ing. Zdeňka Kroutila, CSc. Jeho záměrem bylo vybudovat malou strojírenskou firmu, schopnou rychle a pružně reagovat na poptávku po výrobě velmi přesných obráběných dílů vysoké kvality. Jméno města  bylo  v názvu firmy záměrně uvedeno, aby si i místně vzdálení potenciální obchodní partneři mohli ověřit, že Slavičín  má dlouholetou strojírenskou tradici s vlastním středním odborným učilištěm.  Ze svých zkušeností vedoucího výrobního kolektivu byl zakladatel přesvědčen, že jedině menší firmy, které ve Slavičíně vzniknou, mohou obstát v tvrdé konkurenci.  Zároveň pak chtěl zaměstnat kvalifikované kovoobráběče jediného velkého strojírenského zaměstnavatele v místě – Vlárských strojíren, který  se po výpadku zakázek zbrojní výroby potýkal s velkými problémy a po neúspěšné privatizaci byl na něho v roce 1995 vyhlášen konkurs.

        Po počátečních problémech, kdy firma měla závazný příslib objednávek od francouzského odběratele a stále se nedařilo najít výrobní prostory, byl na úvěr zakoupen areál bývalého komunálního podniku , kde firma působí dodnes.  V červnu 1993 byla zahájena výroba, prvními zaměstnanci – kovoobráběči byli  zkušení strojaři a nástrojaři  ochotní nastoupit do začínající firmy s nejistou budoucností. Velkou část zaměstnanců pak tvořili novopečení absolventi středního odborného učiliště.  Vedení firmy vědělo, že v SOU ve Slavičíně jsou vychováváni studenti učňovských a maturitních strojírenských oborů s výrazným technickým talentem, který je potřeba rozvíjet, a to i za cenu, že po zapracování pod vedením zkušených odborníků někteří z nich odejdou na další studia nebo do větších měst. Bylo ale jisté, že tito vyučenci budou schopni pracovat na nejmodernějších technologiích, které nahradí stroje klasické, a zajistí tak konkurenceschopnost firmy v budoucnu.

Dále následovalo období velkého technického rozvoje firmy, nákupu výrobních a měřících technologií pro kovoobrábění a byla postavena nová výrobní hala.

        Vzhledem k tomu, že vedení firmy  dokázalo rychle komunikovat v německém a anglickém jazyce, vyjasňovat a upřesňovat technickou dokumentaci v těchto jazycích, byly postupně získávány významné zakázky od francouzských i německých firem. Na základě pravidelných osobních jednání s představiteli těchto zahraničních firem se zakázky navyšovaly a spolupráce se úspěšně rozvíjela. Od zahraničních zákazníků se zaměstnanci zároveň seznamovali s novými progresivními výrobními technologiemi, novými nástroji a moderními měřicími přístroji. Na základě zkušeností a doporučení těchto firem byly postupně nakupovány nové špičkové technologie. Protože firma vždy dbala na vzdělávání zaměstnanců, francouzský zákazník zainvestoval dvěma našim zaměstnancům dvouměsíční jazykovou stáž na francouzské univerzitě a měsíční praxi ve vedení jeho firmy. Díky těmto zahraničním zákazníkům bylo vedení schopno komunikovat v němčině, angličtině a francouzštině.  Firma se stala dobře vybavenou moderními obráběcími centry, soustruhy i měřícími přístroji. Důraz kladený na kvalitu výroby, byl v roce 2005 potvrzen certifikačním auditem systému kvality ISO, kdy firma získala první certifikát  managmentu kvality ISO 9001:2015, který je pravidelně prověřován a recertifikován.

        Zlom přišel v roce 2009, kdy celosvětovou hospodářskou krizí byly nejdříve postiženy strojírenské firmy. Nasmlouvané zakázky byly stornovány již počátkem roku. Dvě německé firmy, se kterými firma spolupracovala od počátku své působnosti, měly samy minimum zakázek, ale na základě letité spolupráce a oboustranném zájmu dále ve spolupráci pokračovat, nám zajišťovaly alespoň část objednávek, čímž se firmě podařilo udržet kvalifikované zaměstnance, jejichž tým budovala léta.

V současné době je firma SV Slavičín, s.r.o. ve velmi dobré výrobní kondici, což je základem pro další rozvoj společnosti a předpokladem pro bezproblémové zvládnutí výroby stále náročnějších výrobků.

Výrobky vyráběné v současné době ve firmě SV Slavičín, s.r.o. jsou exportovány do celosvětově významných strojírenských firem s lokací v Evropě, USA i  Asii, např. v Číně.

SV Slavičín, s.r.o. je flexibilní firma s dobře zvládnutým systémem přípravy výroby ve velmi krátkém čase a se zavedeným funkčním systémem řízení kvality, což je nezbytností pro vysokou náročnost a přesnost vyráběných dílů. Cílem společnosti je kontinuální rozšířování portfolia nabízených služeb pro současné i potencionální nové odběratele.